[วาดเล่น] ยุดโกะ

posted on 08 Apr 2013 01:51 by zhangyongxiang
หายจาก exteen ไปนานมาก =w=" หลังจากมี facebook
 
งานล่าสุด ยุดโกะ :P 
 
 
ฟินจนเอาขึ้นเป็น avatar ใน facebook เลย ; w ;